การเตรียมพร้อม (PrEP’D)เป็นความริเริ่มแห่งขาติของออส เตรเลียเพื่อชายเกย์และชายอื่นๆ (ซิสหรือแทรนส์) เพศที่ไม่จำกัดตายตัวว่าเป็นชายหรือหญิง ผู้ซึ่งมีเพศสัมพันธ์กับชายเกี่ยวกับยา PrEP (ยาป้องกันก่อนสัมผัสสำหรับผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อ)

เอกสารข้อมูลเพร็พ (PrEP) – ภาษาอังกฤษ

Hoja informativa sobre la PrEP

แผ่นข้อมูลเกี่ยวกับยาเพร็บ (PrEP)

เราเป็นสังคม: