ถ้าคุณได้เคยสั่งซื้อ PrEP เข้ามาแล้ว คุณก็ควรดำเนินต่อไป ถ้าคุณมีบัตรเมดิแคร์ คุณก็สามารถซื้อ PrEP ได้จากร้านขายยาในท้องถิ่นที่คุณพำนักอยู่ บางคนชอบซื้อ PrEP จากร้านขายยาในท้องถิ่นผ่านทาง PBS เพื่อที่จะได้ไม่ต้องวางแผนสั่งซื้อ PrEP จากต่างประเทศเพื่อให้มาถึงทันเวลา