ยาPrEP เหมาะสำหรับทุกคนที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี นี่อาจรวมถึง ถ้าคุณเป็นเกย์ชาย หรือผู้ชายอีกคนหนึ่ง (ซึ่งอาจเป็นคนตรงเพศหรือชายข้ามเพศ) ซึ่งมีเพศสัมพันธ์กับชายอื่นๆ กับบุคคลที่มีประสบการณ์กับชายข้ามเพศ กับบุคคลที่ไม่จำกัดเพศว่าเป็นชายหรือหญิง (non-binary) หรือกับคนที่ชอบคนต่างเพศ ผู้ที่ฉีดยาเสพติดและแชร์อุปกรณ์การฉีดร่วมกับคนอื่น ก็สมควรกินยาเพร็บ (PrEP) ด้วย แต่เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์การฉีดยาปลอดเชื้อ เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสที่มากับเลือดซึ่งรวมถึงเชื้อเอชไอวีด้วย

หากคุณเป็นเกย์หรือรวมถึงผู้ชายคนอื่น (ซึ่งอาจเป็นคนตรงเพศหรือชายข้ามเพศและ/หรือบุคคลที่ไม่จำกัดเพศว่าเป็นชายหรือหญิง) ที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่นๆ ยาเพร็บ (PrEP)เหมาะสำหรับคุณ หากคุณ:

  • เคยมีความสัมพันธ์ทางเพศหรือมีแนวโน้มที่จะไม่ใช้ถุงยางอนามัย (หรือหากถุงยางอนามัยปริหรือหลุดออก)กับคู่นอนชั่วคราว หรือกับคู่นอนที่มีเชื้อเอชไอวี ซึ่งไม่ได้รับการรักษา หรือกำลังรับการรักษาแต่มีปริมาณไวรัสที่สามารถตรวจเจอ
  • มีเอสทีไอในทวารหนักเมื่อเร็วๆ นี้หรือในรูข้างหน้า (ช่องคลอด) หรือคุณอาจเป็นซิฟิลิสเมื่อเร็วๆ นี้
  • ใช้ยาเสพติดเพื่อความบันเทิง เช่น คริสตัล (เมธแอมฟิตามีน ) หรือ GHB (แกมมา ไฮดรอกซี บูเทอเรต)

แม้ว่าตามเกณฑ์นี้ คุณไม่คิดว่าคุณเหมาะที่จะกินยา หากคุณต้องการกินยาเพร็บ (PrEP) คุณควร หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพเพราะเจ้าหน้าที่เหล่านี้สามารถออกใบสั่งยาเพร็บ (PrEP) ได้ด้วยเหตุผลนานา ประการ รวมถึงการลดความกังวลเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์และเอชไอวี