เช่นเดียวกับยาอื่นๆ อาจมีอาการข้างเคียงเกิดขึ้นเมื่อเริ่มใช้ยา PrEP มีคนจำนวนเล็กน้อยที่ประสบกับอาการข้างเคียงอ่อนๆเมื่อเริ่มใช้ยา PrEP อาทิ เช่น ปวดศีรษะและท้องเสีย แต่อาการเหล่านี้จะเป็นอยู่ประมาณสองสัปดาห์เท่านั้น และมีหลายคนที่ไม่มีอาการข้างเคียงเลย เมื่อเริ่มใช้ยา PrEP ถ้าคุณมีอาการดัง กล่าวอย่างหนึ่งอย่างใด มันอาจช่วยได้ถ้าคุณกินยานี้กับอาหารหรือหลังอาหารทันที โปรดปรึกษาแพทย์ถ้าคุณรู้สึกกังวล กับอา การข้างเคียงใดๆ หรือถ้าอาการเหล่านี้ยังคงเป็นอยู่

มีคนเป็นจำนวนน้อยที่อาจประสบกับความเปลี่ยนแปลงสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของไตและปัญหาเกี่ยวกับความหนาแน่นของกระดูกถ้ากระดูกของพวกเขาไม่แข็งแรงอยู่ก่อนที่จะเริ่มใช้ยา PrEP อาการข้างเคียงเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นกับคนที่มีอาการป่วยอยู่แล้วหรือมีอาการป่วยอย่างหนึ่งอย่างใด แต่แพทย์ของคุณจะตรวจอาการเหล่านี้ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ยา PrEP และจะคอย เฝ้าดูอาการของคุณเป็นประจำเพื่อให้เป็นที่แน่ใจ.