ถ้าคุณกำลังวางแผนเดินทางไปต่างประเทศ โปรดตรวจให้แน่ใจว่าคุณมียา PrEP เพียงพอกับระยะเวลาการเดินทางของคุณ ถ้าคุณกำลังสั่งซื้อยา PrEP จากต่างประเทศ คุณต้องให้เวลาสำ หรับการจัดส่งอย่างเพียงพอเพื่อที่คุณจะได้รับยาก่อนออกเดิน ทาง การซื้อยา PrEP ทำได้ด้วยการใช้ใบสั่งของแพทย์เท่านั้น ดังนั้น แม้ว่าจะมียานี้จำหน่ายในประเทศที่คุณกำลังเยี่ยมเยียน แต่คุณอาจประสบความลำบากในการหาซื้อยานี้

เป็นความคิดที่ดีที่คุณควรเก็บยา PrEP ไว้ในกระเป๋าถือ เผื่อว่ากระเป๋าเดินทางที่ไปกับเครื่องบินไม่ได้ถึงจุดหมายปลายทางพร้อมกับคุณ แต่คุณก็ควรแบ่งยานี้เก็บไว้ในกระเป๋าเดินทางที่ไปกับเครื่องบินด้วย และคุณต้องแน่ใจด้วยว่ายาที่นำเข้าไม่เกินจำนวนที่ห้ามนำเข้าในประเทศนั้นๆ (โปรดเช็คดูเว็บไซต์ Smartraveller ก่อนออกเดินทาง)

ถ้าคุณเดินทางข้ามโซนเวลา คุณสามารถกินยา PrEP เร็วกว่าปกติได้เล็กน้อยจนกว่าจะปรับตัวเข้ากับโซนเวลาที่คุณจะเดิน ทางไปถึง ถ้าคุณพลาดกินยาไปสักมื้อหนึ่ง คุณก็พยายามกินยามื้อต่อไปโดยเร็วที่สุดเท่าที่คุณสามารถทำได้

แม้ว่าหลายประเทศไม่ได้กำหนดเงื่อนไขไว้ แต่เป็นความคิดที่ดีถ้าคุณจะขอให้แพทย์จีพีทำจดหมายรับรองว่ายาที่คุณนำติดตัวไปเป็นยาตามใบสั่งแพทย์เพื่อการใช้ส่วนตัว นอกจาก นั้น คุณควรเก็บยาไว้ในกล่องเดิม เพื่อความสะดวกของการระบุที่มาหากจำเป็น

บางประเทศมีข้อจำกัดการเดินทางของผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี ตัวยาที่ใช้ใน PrEP เป็นตัวยาบางอย่างที่สามารถนำมาใข้กับผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้ ดังนั้น คุณจึงควรระวังเรื่องกฎหมายของประ เทศที่คุณจะไปเยือน คุณสามารถตรวจดูข้อมูลของประเทศต่างๆ ได้ที่นี่ แต่อย่างไรก็ตาม เป็นความคิดที่ดีถ้าคุณสอบถาม สถานทูตของแต่ละประเทศที่คุณกำลังวางแผนที่จะเดินทางไป เพราะกฎหมายอาจเปลี่ยนแปลงได้