ยา PrEP กับ PBS

นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2018 เป็นต้นมา คุณสามารถรับยา PrEP ได้ผ่านทางแผน PBS (แผนผลประโยชน์เภสัชกรรม) ถ้าคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในออสเตรเลียและมีบัตรเมดิแคร์ คุณซื้อยา PrEP ได้ในราคาที่ได้รับเงินอุดหนุน โดยชำระเงิน PBS ร่วม แต่ถ้าคุณไม่มีบัตรเมดิแคร์ คุณต้องใช้ทางเลือกที่เรียกว่าสั่งเข้ามาเป็นส่วนตัว

การชําระเงินร่วม PBS ทั่วไปคือ $31.60 ต่อสคริปต์ (30 เม็ด) หากคุณมีบัตรสัมปทาน (เช่น บัตรดูแลสุขภาพ บัตรสุขภาพผู้สูงอายุเครือจักรภพ หรือบัตรสัมปทานผู้รับบํานาญ) จะมีค่าใช้จ่าย $7.70 ต่อสคริปต์ ร้านขายยาชุมชนได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ลดค่าใช้จ่ายของใบสั่งยาได้ถึง $ 1 แม้ว่าจะเป็นการตัดสินใจของร้านขายยาแต่ละแห่ง

ทันทีที่คุณได้รับใบสั่งยา PrEP ผ่านทาง PBS คุณสามารถซื้อ ยานี้ที่ร้านขายยาไหนก็ได้ (ร้านขายยาบางแห่งอาจจำเป็นต้องสั่งยาเข้ามา ซึ่งอาจต้องใช้เวลาสองสามวัน)

มีผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่สามารถจัดส่งสำหรับยา PrEP ผ่านทาง PBS คืออาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสีและขนาดต่างกัน และมีสูตรที่ต่างกันเล็กน้อยของยาเดียวกันแต่ทำหน้าที่เหมือนกันในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

แผ่นข้อเท็จจริงยา PrEP นี้ (ภาษาอังกฤษ) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าการเข้าถึงยา PrEP ที่ได้รับเงินอุดหนุนผ่านทาง PBS หมายความว่ากระไรมากกว่า แผ่นข้อเท็จจริงเหล่านั้มีทั้งที่เป็นภาษา อังกฤษ จีน ไทย เวียดนาม และ อินโดนีเซีย

การสั่งเข้ามาเป็นส่วนตัว

คุณสามารถสั่งซื้อ PrEP ทางออนไลน์จากต่างประเทศได้ตามกฎหมายเพื่อการใช้ของคุณเอง แต่คุณยังคงต้องใช้ใบสั่งยาที่แพทย์ของคุณออกให้ในการสั่งยานี้เข้ามาทางออนไลน์ (พยาบาลไม่มีสิทธิออกใบสั่งยา PrEP ถ้าไม่สามารถเข้าถึงยานี้ผ่านทาง PBS)

การสั่งซื้อยาเข้ามาเป็นส่วนตัวเป็นทางเลือกทางหนึ่งของผู้ที่ไม่มีบัตรเมดิแคร์ และไม่สามารถเข้าถึงยา PrEP ผ่านทาง PBS

แต่ละครั้งที่คุณต้องการสั่ง ตรวจให้แน่ใจว่าคุณได้วางแผนไว้ล่วงหน้าว่าได้ใบสั่งครั้งต่อไปจากแพทย์แล้ว ลงมือสั่งซื้อและให้เวลาเพียงพอสำหรับการส่งเพื่อคุณจะได้รับยา PrEP ทันเวลา

มีร้านขายยาออนไลน์หลายร้านที่จัดส่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ สำหรับ PrEP ในราคาต่างๆ กัน ถ้าคุณสั่งซื้อ PrEP ทางออน ไลน์ คุณควรแน่ใจว่าคุณกำลังซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสูตรเหล่านี้ – ซึ่งให้ผลอย่างเดียวกัน นั่นคือการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี:

  • Tenofovir Disoproxil Fumarate 300มิลลิกรัม และ Emtricitabine 200 มิลลิกรัม
  • Tenofovir Disoproxil Maleate 300 มิลลิกรัม และ Emtricitabine 200 มิลลิกรัม
  • Tenofovir Disoproxil Phosphate 291 มิลลิกรัม และEmtricitabine 200 มิลลิกรัม
  • Tenofovir Disoproxil Succinate 301 มิลลิกรัม และ Emtricitabine 200 มิลลิกรัม

ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายของสูตรเหล่านี้ ส่วนผสมเพียงส่วนเดียว หรือสูตรที่มีส่วนผสมนี้เพิ่มเติม ไม่เหมาะสมสำหรับ ยา PrEP

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งซื้อยา PrEP เป็นการส่วนตัว โปรดไปที่: