หากคุณไม่สามารถซื้อยา PrEP ได้ มีโครงการคูปองหลายโครงการที่ให้ PrEP ฟรีผ่านทางการสั่งซื้อเป็นส่วนตัว: