การใช้ยา PrEP เป็นประจำทุกวัน

การใช้ยา PrEP เป็นประจำทุกวันเป็นวิธีสามัญที่สุดของผู้ที่ใช้ยานี้ มันเป็นการปฏิบัติที่ง่ายเหมือนกับกินยาเม็ดทุกวัน

คุณต้องใช้เพร็พ (PrEP) ทุกวันเป็นเวลา 7 วันก่อนที่คุณจะได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่ หากคุณเป็นผู้ชายตรงเพศ (ไม่ใช่ชายข้ามเพศ) ที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการกินยาเพร็บ (PrEP) โดสเดียวสองเม็ดอย่างน้อย 2-24 ชั่วโมงก่อนมีเพศสัมพันธ์ เพื่อให้มีความคุ้มครองระดับสูงของยาเพร็บ (PrEP) แล้วกินยาเพร็บประจำทุกวัน (Daily PrEP) ต่อไป (นี่ไม่เหมาะสำหรับคนอื่น)

เป็นการดีที่สุดที่จะกินยาเพร็บ (PrEP) ทุกวัน เพราะมันช่วยให้คุณมีวินัยในการกินยาเป็นกิจวัตร แต่หากคุณลืมกินยาหนึ่งโดส การกินยาเพร็บประ จำทุกวัน (Daily PrEP) ก็ยังคงให้การป้องกันในระดับสูงมาก หากคุณมีความเสี่ยงที่เป็นไปได้อย่างเดียวในการติดเชื้อเอชไอวีจากการมีเพศสัม พันธ์ทางทวารหนัก แต่หากคุณกินยาเพร็บ (PrEP) ไม่ถึงสี่เม็ดในหนึ่งสัปดาห์ มันก็อาจไม่ให้การป้องกันแก่คุณเต็มที่

หากคุณกำลังมีเพศสัมพันธ์ทางรูข้างหน้าหรือทางช่องคลอด เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่คุณจะต้องกินยา PrEP ทุกวันเพื่อความแน่ใจว่าคุณได้รับความคุ้มกันอย่างเต็มที่

นอกจากนั้น เป็นการปลอดภัยที่จะใช้ยา PrEP ถ้าคุณกำลังใช้ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการแปลงเพศ แม้ว่าสำหรับสตรีที่มีประ สบการณ์ข้ามเพศที่ใช้ฮอร์โมนเพศหญิง เป็นความสำคัญที่จะ ต้องกินยา PrEP ทุกวัน

นอกจากนั้น ถ้าคุณเป็นโรคตับอักเสบ บี เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่คุณจะต้องแน่ใจว่าคุณกินยา PrEP ทุกวัน ทั้งนี้เพราะยาที่อยู่ใน PrEP ใช้กับการบำบัดรักษาโรคตับอักเสบ บี นี้ด้วย ดังนั้น ถ้าคุณขาดการกินยาไปขนานหนึ่ง มันอาจก่อให้เกิดภาวะแทรก ซ้อนกับโรคตับอักเสบ บี และตับของคุณได้

หากคุณมีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี คุณควรปรึกษาเรื่องนี้กับผู้ออกใบสั่งยาเพร็บ (PrEP)ของคุณ (แพทย์หรือพยาบาลปฏิบัติการ) เพื่อคุณจะได้มีแผนชัดเจนว่าจะหยุดกินยาเพร็บ (PrEP)อย่างไร หากคุณตัดสินใจว่าคุณไม่ต้องการกินยานี้อีกต่อไป

คุณสามารถอ่านคำแนะนำเพื่อช่วยไม่ให้คุณลืมกินยา PrEP ทุกวันได้ที่นี่

การกินยา PrEP ทุกวันรวมถึงการใช้ PrEP เป็นระยะสั้นๆ เช่นระหว่างโฮลิเดย์ด้วย

หากคุณต้องการหยุดใช้ยา PrEP หรือหยุดพักไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้พูดคุยกับแพทย์ก่อน หากคุณเป็นผู้ชายที่มีเพศสัมพัสกับผู้ชายและคุณต้องการหยุดใช้เพร็พเราขอแนะนําให้คุณใช้ยาเพร็พประจําวันเป็นเวลาสองวันติดต่อกัน (24 และ 48 ชั่วโมง) สําหรับคนอื่นๆ คุณจะต้องใช้ยาเพร็พทุกวันเป็นเวลา 28 วันหลังจากได้รับเชื้อ HIV ครั้งสุดท้าย หากคุณมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในขณะที่ไม่อยู่ในยา PrEP คุณจะต้องมีการตรวจเชื้อ HIVซ้ําๆ ก่อนเริ่มยา PrEP และให้แน่ใจว่าคุณทําตามขั้นตอนที่จะได้รับการป้องกันเต็มรูปแบบอีกครั้งก่อนที่จะมีความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเอชไอวี

หากคุณหยุดกินยาเพร็บ (PrEP) เป็นสิ่งสำคัญที่คุณมีแผนที่จะเริ่มต้นกินยเพร็บ (PrEP)ใหม่ หากคุณรู้สึกว่าคุณอาจจำเป็นต้องกินมัน และมีแผนที่จะมีการสัมผัสเชื้อเอชไอวีขณะที่หยุดกินเพร็บ (PrEP)

ยา PrEP ตามต้องการ

ยา PrEP ตามความต้องการ (หรือตามเหตุการณ์) คือการใช้ยา PrEP ตามประมาณเวลาที่คุณมีเพศสัมพันธ์ เพื่อให้เรื่องนี้ได้ ผล คุณจำเป็นต้องทราบล่วงหน้าว่าจะมีเพศสัมพันธ์เมื่อไหร่ คุณจำเป็นต้องเข้าใจตารางการจ่ายยา และเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่คุณจะต้องไม่พลาดการกินยา เพราะมิฉะนั้นคุณอาจไม่ได้รับความคุ้มกันอย่างเต็มที่

ยา PrEP ตามความต้องการเหมาะสำหรับเวลาที่คุณกำลังมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักเท่านั้น ถ้าคุณมีเพศสัมพันธ์ทางรูหน้า หรือทางช่องคลอด การใช้ยา PrEP ตามความต้อ งการจะไม่ให้ความคุ้มกันเพียงพอ ดังนั้น จึงขอให้คุณกินยา PrEP ทุกวัน

การใช้ยา PrEP ตามความต้อ งการไม่เหมาะสำหรับสตรีข้ามเพศซึ่งกำลังใช้ฮอร์โมนเพศหญิง ผลกระทบเต็มที่ของการใช้ฮอร์โมนเพศหญิงต่อระดับ PrEP ในร่างกายยังอยู่ในระหว่างการกำหนด ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ใช้ยา PrEP ทุกวัน

นอกจากนั้น ถ้าคุณเป็นโรคตับอักเสบ บี การใช้ยา PrEP ตามความต้อ งการไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพราะตัวยาใน PrEP ถูกนำมา ใช้กับการรักษาโรคตับอักเสบ บี ดังนั้น การใช้ยา PrEP แบบหยุดๆ ใช้ๆ อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้

ถ้าคุณมีเพศสัมพันธ์เป็นประจำอย่างเพียงพอ หรือคุณไม่คิดว่าคุณสามารถวางแผนได้ว่าจะมีเพศสัมพันธ์เมื่อไหร่ การใช้ยา PrEP ทุกวันอาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ในการใช้ยา PrEP ตามความต้องการ คุณจำเป็นที่จะต้อง :

  • กินยาสองเม็ดพร้อมกันระหว่าง 2 ถึง 24 ชั่วโมงก่อนมีเพศสัมพันธ์ แล้วหลังจากนั้น
  • วันละหนึ่งเม็ดจนกระทั่ง 48 ชั่วโมงผ่านพ้นไปแล้วหลัง จากที่คุณมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย

มีแผ่นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยา PrEP ตามความต้องการที่นี่

ก่อนที่จะใช้ยา PrEP ตามความต้องการ คุณควรปรึกษาแพทย์ แพทย์อาจต้องการให้คุณพิจารณาดูคำแนะนำด้านการแพทย์เกี่ยวกับยา PrEP ออสเตรเลีย