มีนาคม 2019

AFAO มีพันธะที่จะต้องเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ ข้อมูลปลีกย่อยเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณรวมอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งดูได้จากที่นี่ หมายแจ้งนี้ควรอ่านร่วมกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

ใครเป็นผู้รวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ?

ผู้รวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณคือองค์การเอดส์จำกัดแห่งสหพันธรัฐออสเตรเลีย (ABN 91 708 310 631) (“AFAO” หรือ “เรา”) รายละเอียดติดต่อของเราอยู่ข้างใต้นี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ

เราเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณจากคุณโดยตรงเมื่อคุณ:

 • ติดต่อกับเราตัวต่อตัว เป็นลายลักษณ์อักษร (รวมถึงอีเมล แฟกซ์ หรือจดหมาย) หรือด้วยตัวเอง
 • ยื่นคำร้อง (รวมถึงใบสมัครงาน) ใบเสนอราคาหรือใบกำกับสินค้า ใบสั่งซื้อสินค้า และ/หรือคำขอบริการมาที่เรา
 • ส่งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของเรา (รวมทั้งโดยการกรอกข้อความในแบบฟอร์ม “ติดต่อเรา” และแบบ ฟอร์มอื่นๆ หรืออีเมลลิงค์อื่นๆ)
 • ไปที่เว็บไซต์ของเรา (รวมทั้งผ่านทางการใช้คุกกี้ส์)
 • ในการดำเนินการติดต่อของเรากับคุณ (รวมทั้งในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย องค์กรสมาชิกหรือผู้จัดส่ง)

ถ้าคุณเป็นบุคคลอ้างอิงของผู้สมัครซึ่ง AFAO กำลังพิจารณาการว่าจ้างงาน เราอาจรวบรวมข้อมูลติดต่อ ของคุณจากผู้สมัคร และในบางกรณี เราอาจรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานสาธารณะที่มีอยู่

ทำไมเราจึงรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ?

เรารวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับเราเพื่อการดำเนินงานขององค์กรของเรา ซึ่งรวมถึง:

 • การตอบสนองข้อสอบถามหรือคำร้องเรียนที่เราได้รับ
 • การส่งข้อมูลเกี่ยวกับ AFAO องค์กรที่เป็นสมาชิก และข่าวสารที่เกี่ยวเนื่องกับเอชไอวี
 • การประเมินใบสมัครงาน การติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการสมัคร และสำหรับภาระหน้าที่ด้านการเกณฑ์
 • การประเมินการเสนอราคา ใบกำกับสินค้า ใบสั่งซื้อสินค้า หรือคำร้องขอบริการ และการจัดการความ สัมพันธ์กับผู้จัดส่ง
 • การดำเนินการค้นคว้า การสำรวจ การฝึกอบรม และ การตลาด (รวมทั้งการตลาดโดยตรง)
 • การจัดการความสัมพันธ์ของเรากับท่าน (รวมทั้งกับผู้จัดส่ง องค์กรสมาชิก ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และสมาชิกของชุมชนสาธารณะที่สนใจข่าวสารเอชไอวี)

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่รวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ?

ถ้าเราไม่สามารถรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราอาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้คุณได้ หรือไม่สามารถตอบสนองข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนของคุณ หรือจัดหาข้อมูลที่ปรับปรุงแล้วให้คุณ หรือประเมินความเหมาะสมของคุณต่อการจ้างงาน หรือในฐานะผู้จัดส่ง หรือจัดการความสัมพันธ์ ของเราหรือการติดต่อของเรากับคุณ หรือสื่อสารกับคุณ

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณกับใคร?

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอม

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ AFAO

นอกจากนั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรายังบรรจุข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณจะยื่นคำร้องเรียน และวิธีที่เราจะจัดการกับคำร้องเรียนส่วนตัวของคุณอย่างไร

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรายังมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถทำการร้องเรียนเรื่องความเป็นส่วนตัวและวิธีที่เราจะจัดการกับการร้องเรียนความเป็นส่วนตัวของคุณ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณในต่างประเทศ

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอม

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธ์© AFAO นอกเสียจากว่าได้กล่าวไว้เป็นอย่างอื่น เนื้อหาอาจได้รับการผลิตใหม่ฟรีหากมิได้ทำไปเพื่อการพาณิชย์ ส่วนตัว หรือ การ ศึกษา โดยมีเงื่อนไขว่า:

 • เนื้อหาที่ผลิตใหม่ต้องมีตรา AFAO และคำประกาศเกียรติคุณต่อ AFAO ประทับและแสดงไว้อย่างเด่นชัด รวมทั้งลิงค์ที่เชื่อมกับ www.getprepd.org.au และคำประกาศกิตติคุณที่บรรจุข่อความว่า “พิมพ์ใหม่จาก (ชื่อของสำนักพิมพ์) เผยแพร่โดยองค์การเอดส์แห่งสหพันธรัฐออสเตรเลีย”
 • เนื้อหาที่พิมพ์ซ้ำจะต้องไม่กระทำในรูปแบบที่จะทำลายหรือลดชื่อเสียงของ AFAO หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่า AFAO มีความเกี่ยวข้องกับ หรือเป็นสปอนเซอร์ให้กับ บุคคลที่จัดพิมพ์ซ้ำซึ่งเนื้อหา และ
 • พิมพ์ซ้ำเนื้อหาที่ถูกเปลี่ยนแปลงหรือทำขึ้นใหม่อันก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

ติดต่อ AFAO โดยตรงเกี่ยวกับการนำเนื้อหาไปใช้ในด้านอื่นๆ

องค์การเอดส์แห่งสหพันธรัฐออสเตรเลีย จำกัด (AFAO) (ABN 91 708 310 631)
ที่ตั้ง: PO BOX 51, Newtown, NSW 2042
โทรศัพท์:02 9557 9399
อีเมล: enquiries@afao.org.au