เมื่อคุณไปหาแพทย์หรือพยาบาลสุขภาพทางเพศเพื่อขอใบสั่งยา เขาจะตรวจสอบคุณบางอย่าง ซึ่งรวมถึงการตรวจหา:

  • เอชไอวี (เพื่อยืนยันว่าคุณเป็นเอชไอวีลบ)
  • เอสทีไอ (หนองใน คลามีเดีย และ ซิฟิลิส)
  • การทำงานของไต

แพทย์จะพูดกับคุณเกี่ยวกับสุขภาพกระดูก และอาจแนะนำให้คุณรับการตรวจ (สแกน) กระดูก หากแพทย์รู้สึกว่าคุณมีความเสี่ยงในการมีความหนาแน่นของมวลกระดูกต่ำ แต่ปกตินี่เกี่ยวข้องกับคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเฉพาะเท่านั้น

มีคนจำนวนเล็กน้อยซึ่งอาจประสบการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับหน้าที่ของไตและปัญหาเกี่ยวกับความหนาแน่นของกระดูกหากว่ากระดูกของเขาไม่แข็งแรงก่อนที่จะเริ่มใช้ยา PrEP อาการข้างเคียงเหล่านี้มักเกิดกับคนที่มีอาการป่วยหรืออาการอื่นๆ มาก่อนแล้ว แพทย์ของคุณจำเป็นต้องตรวจอาการเหล่านี้เพื่อความแน่ใจ

แพทย์ของคุณจะทำการตรวจสอบเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอเมื่อคุณกลับไปขอใบสั่งยาครั้งต่อไป ถ้าคุณเป็นชาย (ซิสหรือแทรนส์) รวมทั้งไม่ใช่เป็นเพศจำกัดตายตัวว่าเป็นชายหรือหญิง (non-binary) ซึ่งมีเพศสัมพันธ์กับชายและใช้ยา PrEP คุณควรขอรับการตรวจ สอบเอสทีไอทุกๆ 3 เดือน การตรวจสอบเอสทีไอเป็นประจำนี้เป็นส่วนหนึ่งของการกลับมาพบแพทย์เพื่อขอใบสั่งยา PrEP ครั้งต่อๆ ไป (ปกติทุกๆ 3 เดือน)

คุณจะได้รับใบสั่งยาหนึ่งใบ ( 30 เม็ด) พร้อมด้วยการสั่งซ้ำสองครั้ง ซึ่งจะทำให้คุณมียา ใช้ 3 เดือน (90 เม็ด) สำหรับกินเป็นประจำทุกวัน.

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้แทน PrEP ได้คือการรวมระหว่างยา เทโนโฟเวียกับเอ็มตริซิตาบีน

โปรดพึงระลึกว่าคุณอาจต้องเสียค่าไปพบแพทย์ถ้าเขาไม่ใช้ระบบบัลค์บิลลิงก์