ปัจจุบันนี้ ยา PrEP เป็นวิธีหนึ่งในหลายวิธีที่พิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และเป็นวิธีเพิ่มเติมที่น่าตื่น เต้นแก่กล่องเครื่องมือการป้องกันเพื่อช่วยให้เราบรรลุถึงซึ่งเป้า หมายของการระงับการแพร่เชื้อเอชไอวีใหม่ วิธีอื่นๆ ที่สามารถเลือกได้เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีคือการใช้:

ถุงยางอนามัย

ถุงยางอนามัยเป็นกลยุทธ์ที่ได้ผลดีที่สุดต่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ทั้งนี้เพราะมันระงับการไหลผ่านของของเหลวจากคู่นอนหนึ่งไปยังอีกคู่นอนหนึ่ง นอกจากนั้น ถุงยางอนามัยยังช่วยลดการเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ อีกด้วย แต่ไม่กำจัดการเสี่ยงนี้ การใช้ถุงยางอนามัยให้ได้ผลดีที่สุดคือการใช้กับสิ่งหล่อลื่นที่ใช้น้ำหรือซิลิคอนเป็นหลัก (สิ่งหล่อลื่นที่ใช้น้ำมันเป็นหลักจะทำให้ถุงยางสึกกร่อน)

ปริมาณไวรัสที่ไม่สามารถตรวจสอบพบ

หากใครก็ตามที่ติดเชื้อเอชไอวีมีปริมาณไวรัสที่ตรวจสอบไม่พบ นี่หมายความว่าการบำบัดรักษาได้ลดปริมาณไวรัสในเลือดลงถึงระดับที่ต่ำมาก จนไม่สามารถวัดได้ด้วยการตรวจ สอบ หากใครก็ตามที่เป็นเอชไอวีอยู่ภายใต้การบำบัด รักษาที่ได้ผลและมีปริมาณไวรัสที่ไม่สามารถตรวจพบได้ คนเหล่า นี้ไม่สามารถแพร่เชื้อเอชไอวี คุณอาจได้ยินเรื่องนี้ในฐานะเป็น U=U (ไม่สามารถตรวจสอบได้ = ไม่สามารถแพร่เชื้อได้) และนี่เป็นวิธีการที่น่าตื่นเต้นวิธีการหนึ่งสำหรับกล่องอุปกรณ์การป้องกัน


มีหลายคนที่นำอุปกรณ์ป้องกันเหล่านี้มาใช้รวมกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคู่นอนหรือสถานการณ์ในขณะนั้น

อาจเป็นการดีถ้าคุณจะหารือกับคู่นอนเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันที่คุณและเขาต้องการใช้

และเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่เราจะต้องเคารพทางเลือกของแต่ละคน


โปรดอย่าลืมว่า ถ้าคุณคิดว่าคุณได้สัมผัสกับเอชไอวี ยังมียา PEP (ยาป้องกันหลังการสัมผัสเอชไอวี) ไว้บริการ PEP เป็นยาที่ต้องใช้ติดต่อกันเป็นเวลาหนึ่งเดือนเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ใช้หลังจากที่อาจเป็นไปได้ว่าคุณได้สัมผัสกับเอชไอวี เข้าไปแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PEP โปรดไปที่: www.getpep.info